Volkert Lubbers werkt sinds 1998 als geohydroloog bij Fugro in Leidschendam. Fugro is wereldwijd dé toonaangevende Geo-data specialist. Wat zij zoal doen? Het verzamelen en analyseren van uitgebreide informatie over de aarde en de daarop gebouwde structuren. Door geïntegreerde data-acquisitie, analyses en advies, maakt Fugro Geo-data inzichtelijk. Dit is nodig om hun klanten te helpen met assets op een veilige, duurzame en efficiënte manier te ontwerpen, bouwen en exploiteren.

Volkert is sinds 2006 verantwoordelijk voor het team Hydrologie als vakgroepmanager. Hij geeft leiding aan het team, maar ook probeert hij daarbij nog 50% van zijn tijd bezig te zijn met projecten. Projecten op het gebied van bemalingen, gebiedsontwikkeling en wateroverlast. En wateronderlast in de verschillende stadia van een project.

DSI is volgens mij belangrijk omdat …

Volkert: “Met deze techniek op een makkelijke manier water in de bodem kan worden teruggebracht. Zowel bij retourbemalingen, als voor regenwaterinfiltratie. Hoe? Door optimaal gebruik te maken van de bodemopbouw. Retourbemaling en regenwaterinfiltratie worden in de toekomst steeds belangrijker. Dit omdat de druk op met name zoet grondwater toeneemt en in de toekomst steeds meer intensievere regenbuien zullen voorkomen. Het klimaat verandert … Door (een deel van) het regenwater te infiltreren, is een kleiner riool mogelijk. Daarnaast wordt de grondwatervoorraad aangevuld. Dit is weer gunstig voor droge perioden.

Volkert en O2dit

Mijn interesse om meer te weten te komen over DSI is ontstaan bij een project waarbij we samenwerkten met Van Tongeren. Nog voordat we ons hebben georganiseerd in een stichting. DSI biedt verschillende voordelen ten opzichte van de traditionele technieken van retourbemaling. De grootste uitdaging voor de toekomst is de verdeling van water in de tijd. Dit komt door de langer durende droge perioden en de intensievere regenbuien. DSI is hier dé oplossing voor. Dit in combinatie met het realiseren van klimaatadaptief beleid om de steden en dorpen ‘klimaatrobuust’ te maken.

Wat ik met O2dit wil bereiken?

Precies waar de afkorting voor staat; Onderzoek en ontwikkeling van duurzame infiltratietechnieken. We gaan met de stichting de DSI-retourbemalingstechniek en regenwaterinfiltratietechniek verder ontwikkelen. En misschien uiteindelijk een platform ontwikkelen waarin oplossingen worden aangedragen en gerealiseerd worden voor een duurzame omgang met grond- en regenwater en klimaatadaptieve inrichting van steden, dorpen en infra werken. Je kunt hierbij denken aan retourbemaling in de bouwfase. En aan regenwaterinfiltratie in de gebruiksfase. “

volkert-lubbers

Secretaris

Meer weten over de DSI®-infiltratietechniek?

Scroll naar boven