Theo van Velzen is oud-directeur van het bedrijf Grondbouwtechniek en bronbemaling Theo van Velzen b.v. Vorig jaar heeft hij zijn bedrijf verkocht aan Van Tongeren. Met zijn bedrijf hield hij zich voornamelijk bezig met waterverplaatsing en bronbemaling. Maar ook retourbemaling door middel van DSI.

Theo was eerst bestuurslid bij O2dit. Sinds hij in januari zijn bedrijf verkocht, is hij een ‘gewoon lid’.

DSI is volgens mij belangrijk omdat …

“we op hogere druk het grondwater terug in de grond kunnen pompen. Hierdoor is DSI op veel verschillende plekken toepasbaar. Hierdoor is de techniek voor veel partijen interessant die grondwater terug moeten pompen. Het lost voor een groot deel namelijk bepaalde lozingsproblemen op. Kun je als gemeente of waterschappen je water niet lozen? Dan moet je het terugpompen de grond in. Daar is DSI een zeer geschikte oplossing voor. Daarom is de techniek zo interessant.”

Theo en O2dit

“Zoals eerder aangegeven begon ik als bestuurslid bij O2dit. Destijds heb ik met mijn bedrijf het octrooi en de licentie gekocht aan van Tongeren. Allebei waren we met de techniek DSI bezig. Zo hebben we samen met de andere leden de stichting van O2dit opgezet.”

Wat ik met O2dit wil bereiken?

“We zijn nog steeds bezig met de ontwikkeling van de DSI techniek. Ik verwacht dat het nog beter gaat werken en geoptimaliseerd wordt. Daarnaast hopen we meer bekendheid te krijgen met het systeem. Het is de bedoeling dat mensen die met grondwaterlozing bezig zijn, aan ons gaan denken. Zoals gemeenten, waterschappen en aannemers. Zij moeten de DSI techniek als dé oplossing gaan zien voor hun waterinfiltratie.”

theo-van-velzen

Bestuurslid

Meer weten over de DSI®-infiltratietechniek?

Scroll naar boven