Guido van Tongeren (42) is een echte ondernemer die niet stil kan zitten. Hij is onder andere directeur/eigenaar van ‘Van Tongeren Watertechniek’. “Onze hoofdmoot is bronbemaling.” DSI vormt daarbij een belangrijke basis, want wanneer er water wordt opgepompt, moet dit later ook weer teruggebracht worden in de bodem om de omgeving te beschermen.

DSI is volgens mij belangrijk omdat …

“Je ziet steeds meer vraag komen naar permanente waterterugtrekking in de bodem. Dit komt door de opkomende droogte in ons land. DSI is het meest interessant voor overheden die een acuut probleem hebben met water lozen en oppompen. Nederland presteert heel slecht op het gebied van waterkwaliteit. In de komende tijd gaan er, op Europees vlak, richtlijnen komen hoe we met water om moeten gaan. Dat is voor ons hét moment om klaar te staan met onze oplossing. Klaarstaan vóórdat er politieke beslissingen worden genomen.”

“Dus er moest een oplossing komen om grootschalig zoet water op te slaan. Op een bepaald moment konden we wel water infiltreren in de bodem door goed te rekenen met modellen, maar het gaat juist om het werken ermee in de praktijk. Er ontstond een behoefte om dieper in het proces in de bodem te duiken. We moesten een systeem bouwen met de zekerheid dat het water onttrekken en terugbrengen makkelijker zou worden. En zo geschiedde.”

Guido en O2dit

“In 2006 hebben mijn vader en ik Werner Wils, dé ontdekker van DSI mogen leren kennen, als zakenpartner maar ook als vriend. De DSI techniek heb ik met mijn vader in 2007 naar Nederland gehaald. Samen zijn we overeengekomen om een licentie van zijn octrooi te krijgen voor het Nederlands grondgebied. Toen mijn bedrijf 60 jaar bestond, ontstonden gesprekken om samen O2dit op te zetten met de rest van de huidige leden. Een jaar later werd de stichting O2dit opgericht.”

Wat ik met O2dit wil bereiken?

“Wat altijd een grote uitdaging blijft is de samenstelling van het water dat je terugzet. Water dat je oppompt verandert door chemische processen. Zowel grondwater als regenwater. Hierdoor ontstaat de kans dat er puntonttrekking ontstaat. En dat willen we niet.
We willen met O2dit bereiken dat we makkelijker en ‘veiliger’ water kunnen oppompen en onttrekken, zonder dat het water ‘vervuild’ raakt. Hoe eenvoudiger we dat kunnen doen, des te lager de kosten zijn.”

guido-van-tongeren

Bestuurslid

Meer weten over de DSI®-infiltratietechniek?

Scroll naar boven