Ons verhaal

Het verhaal begint bij Werner Wils. Hij ontdekte een nieuwe infiltratietechniek waarmee je binnen korte tijd grote hoeveelheden regenwater in de grond kon infiltreren. Guido van Tongeren, initiatiefnemer stichting O2DIT ontmoette Wils in 2006: “Iemand tipte me dat Wils op een totaal andere manier infiltreerde dan we gewend waren. Toen hij me zijn DSI®-aanpak liet zien, was ik direct om”.

Niet lang daarna werden de gespreken opgestart tussen bronbemalingsbedrijven Henk van Tongeren BV, Theo van Velzen BV, P.J. de Vet en Zonen Mill BV, BoutenGeotron BV, Hölscher Wasserbau en Fugro om deze revolutionaire infiltratietechniek onder de aandacht te brengen. En dat was erg nodig, want steeds vaker werden de gevolgen van klimaatverandering duidelijk: rioolwaterzuiveringen raakten bij hevige regenval overbelast en straten kwamen steeds vaker blank te staan. In 2011 werd daarom Stichting O2DIT officieel opgericht.

DSI infiltratiesysteem
DSI infiltratiesysteem
DSI infiltratiesysteem
DSI infiltratiesysteem

Vanaf dat moment zijn deze bronbemalingsbedrijven licentiehouders van de DSI®/FHVI-techniek en financieren wij met O2DIT samen verschillende onderzoeken aan Nederlandse en Duitse universiteiten.

Waarom? Omdat wij ervan overtuigd zijn dat je alleen samen aan een betere wereld kan bouwen als je investeert in de juiste techniek. Een techniek waarvan wetenschappelijk bewezen is dat die het meest effectief is. Een techniek die jarenlang meegaat en ons rioolnetwerk ontlast. Een techniek dat berekend is op de grote klimaatverandering die de komende tijd alleen maar voor meer wateroverlast zorgt. Daarom maakt Stichting O2DIT zich hard om de DSI®/FHVI-techniek op de kaart te zetten bij diegenen die onze leefomgeving inrichten. Wij proberen overheden en projectontwikkelaars bewust te maken dat klimaat adaptief bouwen bij de bodem begint.

De toekomst in regenwaterinfiltratie en retourbemaling

Het klimaat verandert in rap tempo. Periodes van extreme droogte en intense regenval wisselen elkaar af. De verwachting is dat dit doorzet in de toekomst. En dat brengt risico’s met zich mee. Zo is ons rioolstelsel is niet berekend op het verwerken van extreme regenval en kan hierop ook niet worden aangepast. Gevolg: vaker wateroverlast in stedelijk gebied. Stichting O2dit ziet dat dit anders kan. Wij kunnen het klimaat niet veranderen. Wel de manier waarop we met deze verandering omgaan. Daarom zetten wij ons in voor de bewezen duurzame infiltratietechniek: DSI®/FHVI. Geen alternatief voor conventionele systemen, maar de toekomstige standaard.

Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën en initiatieven om duurzame infiltratietechnieken toe te passen. Meedoen?

Scroll naar boven