Nieuws

Gemeente Apeldoorn kan nu ook heftigste piekbuien verwerken

Gepubliceerd op 04-11-2019

Als de tunnels onder water staan, de straten blank en het water de woonhuizen in loopt, wat doe je dan? Gemeente Apeldoorn start dit jaar met de aanleg van de eerste putten en zal er de aankomende drie jaar totaal 150 slaan. Via die putten wordt water met een speciale techniek genaamd ‘DSI’ - voluit Düsen Saug Infiltration - in de bodem geïnfiltreerd, wat een snellere afvoer geeft dan andere oplossingen voor wateroverlast. Het project wordt gefinancierd met 'LIFE +' subsidie van de Europese Unie.

Afkoppelen

‘Als water versneld wordt afgevoerd, dan heb je minder ruimte nodig om het water te bergen. Dat wekte onze interesse voor de DSI-techniek’, vertelt Diederik Anema, Programmamanager Klimaatadaptatie & natuur bij Gemeente Apeldoorn. ‘Wij zijn bezig met het afkoppelen van regenwaterafvoer op het riool en zoeken naar oplossingen voor waterberging. Het probleem is dat wadi’s traag werken en opvang in buizen is alleen een oplossing bij gemiddelde buien. Bij de piekbuien waar we steeds vaker mee te maken hebben, raken die overvol en is snellere afvoer nodig.’

5 tot 10 kuub per uur

‘De DSI-techniek – ontwikkeld in Duitsland – kan gemiddeld vijf tot tien kuub water per uur afvoeren, afhankelijk van de gesteldheid van de bodem’, ligt Robert Barkel toe. Hij is operationeel directeur bij Henk van Tongeren, een bedrijf dat gespecialiseerd is in grondwatertechniek. ‘Wij boren een bron en bepalen tijdens het boren de exacte diepte waar het filter geplaatst gaat worden. Dat filter zorgt voor de wateropname in de bodem.’

Interessante locaties

Gemeente Apeldoorn selecteert op dit moment de locaties die interessant zijn voor versnelde afvoer. ‘Dat hangt samen met de vraag waar de regenwaterafvoer van het riool wordt afgekoppeld, waar wadi’s en buizensystemen niet passen of niet voldoen.’ De techniek wordt onder andere al toegepast in Brummen, Epe, Apeldoorn, Oss en Maastricht.DSI® krijgt subsidie vanuit EU

Gepubliceerd op 03-01-2017

De EU heeft een subsidie vanuit LIFE toegekend voor het toepassen van regenwaterinfiltratie met de DSI®-techniek. In Putten worden in 2017 met een EU LIFE-subsidie 570 DSI®-infiltratieputten gerealiseerd. In de twee jaar daarna worden deze infiltratieputten gemonitord. Het EU LIFE project genaamd AERFIT (Adaptation to Extreme Rainfall) is een demonstratie van de DSI®-techniek om schade veroorzaakt door hevige regenval te voorkomen in stedelijke gebieden in de EU.

De gemeente Putten is gekozen als proeflocatie. De gemeente ondervindt veel wateroverlast door regenval. Het gebied heeft te weinig oppervlaktewater om het regenwater afdoende af te voeren. De gemeente Putten heeft klimaatissues hoog op de agenda staan en de afkoppeling van regenwater van de riolering is een speerpunt. Ook beschikt de gemeente over een uitgebreide analyse van het terrein in de vorm van onder andere een hydrologische modellering en een overzicht van de meest kwetsbare gebieden.

Naast het pilotproject loopt een onderzoek naar DSI® in Utrecht vanuit de Universiteit Utrecht en de TU Delft in opdracht van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW). In Werder (Havel) in Duitsland wordt een demonstratieproject uitgevoerd met DSI® regenwaterinfiltratie.

De resultaten worden richting overheden en professionals in Nederland en de EU breed verspreid met als doel door toepassing van DSI® schade door wateroverlast in Europese stedelijke gebieden te voorkomen.

Lees meer informatie op de projectwebsite van AERFIT

EU LIFE project AERFIT

Extreme neerslag vereist snelle injectie

Gepubliceerd op 12-06-2014

In een nieuw STW-project zoeken prof. dr. Majid Hassanizadeh van de Universiteit van Utrecht en prof. dr. Kees Vuik van de TU Delft een methode om water sneller in de bodem op te slaan, zodat er ook in de toekomst voldoende en schoon drinkwater is. Op 18 maart waarschuwde het RIVM nog dat de klimaatverandering het Nederlandse drinkwater bedreigt. Perioden met extreme droogte en extreme neerslag wisselen elkaar steeds meer af. Goed beheren van de beschikbare hoeveelheid zoetwater wordt dus belangrijker.

Binnen het project, dat past binnen Topsector Water, gaan de onderzoekers de techniek Fast High Volume Infiltration (FHVI) optimaliseren. Met FHVI worden bij extreme neerslag grote hoeveelheden water onder hoge snelheid in de bodem opgeslagen. Het systeem maakt gebruik van de heterogeniteit van een gebied dat water kan opnemen. In zo’n zogeheten watervoerend pakket wordt een infiltratiepunt gezocht. Deze punten zijn niet alleen afhankelijk van de plaatselijke doorlatendheid, maar ook van de te verplaatsen watermassa. Door water met een hoge snelheid te laten infiltreren ontstaat er een pulserende beweging, waardoor grote hoeveelheden in de bodem kunnen worden teruggebracht. Deze tactiek vermindert op korte termijn de overlast en vult in tijden van droogte de tekorten aan. Opslag van water in de ondergrond heeft nog een voordeel; natuurlijke processen in de bodem verwijderen allerlei verontreinigingen.
Bedrijven die zich bezig houden met FHVI hebben zich verenigd in de stichting O2DIT. Samen met ingenieursbureau en bodemonderzoeker Fugro heeft de stichting de universiteiten van Utrecht en Delft benaderd om een onderzoek te doen naar FHVI. Doel is om de mogelijkheden en optimale uitvoering van FHVI te kunnen voorspellen. STW zegde hiervoor – vanuit het Open Technologie Programma – een bijdrage van € 435.000 toe en zal het onderzoek begeleiden om de kans op toepassing te maximaliseren. De bedrijven betalen nog eens bijna € 170.000. Voor de bedrijven biedt de bijdrage van STW een unieke kans om het onderzoek groter op te zetten en de kans op succes te vergroten.Academische binding

17-12-2011

Stichting O2DIT steekt zeer veel energie in de samenwerking met universiteiten. De stichting erkent dat samenwerking het resultaat ten goede zal komen. Twee studenten zijn nu actief voor de stichting om het DSI-systeem te optimaliseren. Jasper Havik is een stagiair van de Universiteit Utrecht en houdt zich bezig, onder begeleiding van prof. Ruud Schotting, met software om enkele eigenschappen van DSI® beter inzichtelijk te maken. Menel Rahrah is een studente van de TU Delft die zich voor haar afstudeeronderzoek richt op het vinden van een wiskundige beschrijving, de fysische achtergond en theorie (in samenwerking met Jasper) die achter DSI® schuil gaan.

Stichting O2DIT blijft zich door dergelijke samenwerkingen doorontwikkelen op academische niveau.