Is water de nieuwe stikstofcrisis?

Kaderrichtlijn Water uitgelegd

Wist je dat momenteel 1% van ons oppervlaktewater in goede ecologische toestand verkeerd? En dat in de Europese Unie alle gerapporteerde wateren vanaf 2027 in ‘goede ecologische toestand’ moeten zijn volgens de Kaderrichtlijn Water? Reden genoeg om in actie te komen.

De kwaliteit van ons Nederlandse oppervlaktewater blijft ver achter bij de Europese normen. Zo ver dat we van alle EU-lidstaten het slechts scoren. Er wordt al gesproken van een nieuwe stikstofcrisis, want de kans dat in 2027 alle wateren wel voldoen aan de normen is zeer klein. Het gevolg is dat Brussel ons land in gebreke kan stellen en boetes en dwangsommen op kan leggen. Het niet halen van de doelen voor 2027 is dus een groot risico.

Van stikstof- naar watercrisis?
De stikstofcrisis ontstond na de uitspraak van de Raad van State in 2019. Die oordeelde dat Nederland te weinig had gedaan om de neerslag van stikstofverbindingen in beschermde natuurgebieden te beperken. Dit werd gevolgd door de eis dat nieuwe economische activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, pas mogen starten als eerst de stikstofneerslag in de nabijgelegen natuurgebieden verlaagd wordt. Veel bouwprojecten kwamen hiermee on hold te staan.

Of het echt tot een watercrisis komt, daar zijn de meningen over verdeeld. In een artikel van NRC (18-02-2022) vertelt Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht, dat ze wel problemen voorziet vanaf 2027. Mensen kunnen dan naar de rechter stappen om beroep aan te tekenen tegen een vergunning, of om handhaving verzoeken “Met als gevolg dat voor dat water geen extra activiteiten meer kunnen worden toegestaan, of dat bestaande vergunningen en algemene regels moeten worden aangescherpt”, zegt Van Rijswick. Bestuurder Sander Mager, van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zegt in datzelfde artikel dat hij ‘vooral ziet gebeuren dat lokale activiteiten geen vergunning krijgen.’ Denk aan de bouw van een woonwijk, uitbreiding van een jachthaven of een nieuwe fabriek die water wil lozen op het oppervlaktewater.

Hoe kan de DSI®/FHVI-techniek bijdragen?
De DSI®/FHVI-techniek kan bijdragen aan een betere ecologische toestand van ons oppervlaktewater. Zo is het overstorten van water een van de grootste oorzaken van vervuiling van oppervlaktewater in Nederland. Met DSI®/FHVI kun je het lozen van water voorkomen.

nieuwsbrief-foto-1

Scroll naar boven