DSI® retourbemaling

Een droge bouwput is zelfs onder het grondwaterniveau snel te realiseren met DSI® retourbemaling.

Traditionele retourbemaling

Bij werkzaamheden onder het grondwaterpeil, zoals de aanleg van een tunnel of renovatie van rioleringssystemen, is een droge bouwput nodig. Het onttrekken en afvoeren van grondwater in het betreffende gebied is vaak ongewenst, omdat daarmee de grondwaterstand in de gehele omgeving verlaagd wordt. Daarom wordt gebruik gemaakt van retourbemaling:  het grondwater wordt direct weer in de bodem teruggebracht. Bij traditionele retourbemaling zijn de resultaten niet altijd optimaal, omdat niet ieder punt in de bodem een grote hoeveelheid water op kan nemen en omdat water niet samendrukbaar is. 

Effectieve en duurzame infiltratie

De toepassing van DSI® is goedkoper en werkt sneller dan traditionele retourbemaling. Met de DSI®-techniek wordt geboord tot aan een watervoerende laag (aquifer) in de bodem. In deze laag kan de totale hoeveelheid overtollig grondwater geretourneerd worden. Bovendien kan dit relatief dichtbij de bouwput, zodat de grondwaterstand in de omgeving gelijk blijft. 

Nieuws

Gemeente Apeldoorn kan nu ook heftigste piekbuien verwerken

04-11-2019

Als de tunnels onder water staan, de straten blank en het water de woonhuizen in loopt, wat doe je dan? Gemeente Apeldoorn... [Lees verder]

DSI® krijgt subsidie vanuit EU

03-01-2017

De EU heeft een subsidie vanuit LIFE toegekend voor het toepassen van regenwaterinfiltratie met de DSI®-techniek. In... [Lees verder]

Extreme neerslag vereist snelle injectie

12-06-2014

In een nieuw STW-project zoeken prof. dr. Majid Hassanizadeh van de Universiteit van Utrecht en prof. dr. Kees Vuik van de... [Lees verder]

Academische binding

17-12-2011

Stichting O2DIT steekt zeer veel energie in de samenwerking met universiteiten. De stichting erkent dat samenwerking het... [Lees verder]