Traditionele retourbemaling

Bij werkzaamheden onder het grondwaterpeil is een droge bouwput nodig. Denk aan de aanleg van een tunnel of renovatie van rioleringssystemen. Het onttrekken en afvoeren van grondwater in het betreffende gebied is vaak ongewenst, omdat daarmee de grondwaterstand in de gehele omgeving verlaagd wordt. Bij traditionele retourbemaling zijn de resultaten niet altijd optimaal, omdat niet ieder punt in de bodem een grote hoeveelheid water op kan nemen en omdat water niet samendrukbaar is. Met DSI®-retourbemaling is dat anders. Deze techniek zorgt ervoor dat het grondwater direct weer in de bodem wordt teruggebracht. Waardoor de grondwaterstand gelijk blijft en de bouwput droog.

Meer weten over de DSI®-infiltratietechniek?

Alle voordelen op een rij

Met DSI® berekenen we wat er nodig is. Doordat wij precies kunnen berekenen wat er nodig is om een gebied droog te krijgen en te houden, sta je achteraf niet voor verrassingen. De DSI®-infiltratietechniek is gebaseerd op wetenschappelijke publicaties en onderzoeken. Hierdoor kunnen we altijd een optimale infiltratie en retourbemaling garanderen.

We kunnen niet alleen een teveel aan water oplossen, maar door onze DSI®-infiltratietechniek kunnen we ook droogte tegengaan. Door het water in een watervoerende laag in de bodem te infiltreren, blijft de grondwaterstand gelijk.

Een DSI®-infiltratiesysteem gaat veel langer mee dan bijvoorbeeld infiltratiekratten. Het DSI®-systeem kun je namelijk meenemen in het reguliere rioolonderhoud en raakt niet verstopt.

De DSI®-infiltratietechniek is wetenschappelijk bewezen. Elke bodemsoort heeft een eigen infiltratietechniek nodig die specifiek op die soort is afgestemd. Alles wat wij doen komt voort uit wetenschappelijke onderzoeken.

Het DSI®-infiltratiesysteem is aan alle andere systemen te koppelen. Waardoor het perfect gebruikt kan worden in nieuwe wijken, maar ook in oudere wijken.

Wat onder de grond zit, kunnen we misschien niet zien, maar dat betekent niet dat we er geen rekening mee moeten houden. De samenstelling van de grond kan hier heel anders zijn dan honderd meter verder. Daarom onderzoeken we eerst de bodem, daarna komen we met een gepaste oplossing.

Effectieve en duurzame infiltratie

De toepassing van DSI® is goedkoper en werkt sneller dan traditionele retourbemaling. Met de DSI®-techniek wordt geboord tot aan een watervoerende laag in de bodem. Ook wel aquifer genoemd. In deze laag kan de totale hoeveelheid overtollig grondwater geretourneerd worden. Bovendien kan dit relatief dicht bij de bouwput, zodat de grondwaterstand in de omgeving gelijk blijft.

Klimaatadaptief bouwen met de DSI®-infiltratietechniek

Locaties die klimaatadaptief gebouwd worden, zijn bestand tegen weersextremen zoals wateroverlast en droogte. In het kort moet klimaatadaptief bouwen leiden tot minder wateroverlast, minder hittestress, minder nadelige gevolgen van langdurige droogte en meer biodiversiteit. Ben jij klaar voor de toekomst?

Scroll naar boven