De oplossing voor overlast door regenwater

Alle scenario’s van klimaatverandering voorspellen meer extreme neerslag. Vooral stedelijke gebieden hebben bij hevige regenval snel te maken met wateroverlast, omdat ze de grote hoeveelheden regenwater niet binnen korte tijd af kunnen voeren.

Met de DSI®-techniek kunnen binnen korte tijd grote hoeveelheden regenwater in de grond geïnfiltreerd worden. Het regenwater wordt via diepere waterafvoerende lagen in de bodem afgevoerd. Dit voorkomt dat rioolwaterzuiveringen bij hevige regenval overbelast raken. Zo voorkomt het water op straat.

DSI® is een duurzaam en relatief eenvoudig systeem dat niet veel ruimte inneemt. Daardoor is het perfect voor stedelijke gebieden. De techniek brengt op de lange termijn minder kosten en onderhoud met zich mee dan andere systemen. Infiltratie van regenwater helpt bovendien op de lange termijn uitdroging van de bodem voorkomen.

Meer weten over de DSI®-infiltratietechniek?

Alle voordelen op een rij

Met DSI® berekenen we wat er nodig is. Doordat wij precies kunnen berekenen wat er nodig is om een gebied droog te krijgen en te houden, sta je achteraf niet voor verrassingen. De DSI®-infiltratietechniek is gebaseerd op wetenschappelijke publicaties en onderzoeken. Hierdoor kunnen we altijd een optimale infiltratie en retourbemaling garanderen.

We kunnen niet alleen een teveel aan water oplossen, maar door onze DSI®-infiltratietechniek kunnen we ook droogte tegengaan. Door het water in een watervoerende laag in de bodem te infiltreren, blijft de grondwaterstand gelijk.

Een DSI®-infiltratiesysteem gaat veel langer mee dan bijvoorbeeld infiltratiekratten. Het DSI®-systeem kun je namelijk meenemen in het reguliere rioolonderhoud en raakt niet verstopt.

De DSI®-infiltratietechniek is wetenschappelijk bewezen. Elke bodemsoort heeft een eigen infiltratietechniek nodig die specifiek op die soort is afgestemd. Alles wat wij doen komt voort uit wetenschappelijke onderzoeken.

Het DSI®-infiltratiesysteem is aan alle andere systemen te koppelen. Waardoor het perfect gebruikt kan worden in nieuwe wijken, maar ook in oudere wijken.

Wat onder de grond zit, kunnen we misschien niet zien, maar dat betekent niet dat we er geen rekening mee moeten houden. De samenstelling van de grond kan hier heel anders zijn dan honderd meter verder. Daarom onderzoeken we eerst de bodem, daarna komen we met een gepaste oplossing.

Hoe werkt de DSI®-techniek?

Een DSI®-infiltratieput kan 12 tot 20 meter diep zijn. De dieptes zijn afhankelijk van waar het watervoerend pakket zich bevindt. Het water komt in de put terecht via één of meerdere straatkolken. In de straatkolken wordt het grootste straatvuil, zoals bladeren, tegengehouden. Boven in de infiltratieput zit een filter dat het regenwater zuivert tot een hoge kwaliteit. Onder in de afvoerbuis zit spuitmond, die samen met de druk van de bovenliggende waterkolom de doorloopsnelheid van het water verhoogt. Daarna wordt het water na nog een filtratie in het watervoerend pakket afgevoerd.

Klimaatadaptief bouwen met de DSI®-infiltratietechniek

Locaties die klimaatadaptief gebouwd worden, zijn bestand tegen weersextremen zoals wateroverlast en droogte. In het kort moet klimaatadaptief bouwen leiden tot minder wateroverlast, minder hittestress, minder nadelige gevolgen van langdurige droogte en meer biodiversiteit. Ben jij klaar voor de toekomst?

Scroll naar boven