DSI®-techniek voorkomt dat gas vrijkomt

Van Velzen mag voor Pieter de Boer Bouw en Ontwikkeling uit Alkmaar de bemaling verzorgen voor het aanbrengen van een kelder onder een nieuwe woning aan de Groeneweg 32A te Bergen. Om de vloer en wanden te kunnen storten van de kelder, dient de grondwaterstand tot minimaal 30cm onder de diepste ontgraving te worden verlaagd.

In grondwater kan echter het gas H2S zitten. Dit opgelost gas komt vrij als het in aanraking komt met de buitenlucht en kan dan schadelijk zijn voor mens en milieu. In het gebied waar deze woning wordt gebouwd, zit dit gas in het grondwater. Daarom is ervoor gekozen om het grondwater terug te brengen in de bodem door middel van DSI®-retourbemaling. Zo komt het gas niet vrij.

Het onttrokken water wordt via een afvoerleiding, een bufferbak en een perspomp teruggebracht naar twintig DSI®-bronnen. Het grondwater wordt geïnjecteerd in dezelfde zandlaag als waaruit het grondwater wordt onttrokken. Op de bufferbak is ook een luchtzijdig koolfilter aangesloten die het H2S-gas filtert en de schone lucht naar buiten brengt. Wekelijks worden de infiltratiefilters schoongemaakt, zodat ze weer voldoende grondwater kunnen opnemen.

deze-gebruike-nvoro-de-nieuwsbrief-img-1639

Scroll naar boven