DSI®-retourbemaling ideale oplossing voor zout grondwater Zeeland

In Zeeland op het traject Borssele-Rilland vervangt Tennet de hoogspanningsmasten. Omdat gegraven wordt beneden de grondwaterstand is bemaling nodig: grondwater wordt opgepompt om te zorgen voor een droge bouwput. Het water is erg zout en mag dus niet zomaar op de poldersloten worden geloosd. Daarom kiest BoutenGeotron voor DSI®-retourbemaling.

DSI is in dit geval een ideale methode omdat het opgepompte water op korte afstand van de bouwput weer in de bodem geïnfiltreerd kan worden. De grondwaterstand in de omgeving blijft daardoor gelijk.
Enkele locaties liggen dicht bij de Schelde. Hierop mag het zoute water wel geloosd worden en is de DSI®-techniek niet nodig.

Over het project

Tennet vervangt in Zeeland 52 masten in het project Wintrack II. Tussen Borssele en Rilland krijgt het net een zwaardere 380-kV-verbinding (was 150 kV). De uitbreiding is onder andere nodig om elektriciteit van bestaande en toekomstige windmolenparken vanaf Borssele verder te transporteren. Daarnaast is het hoogspanningsstation van Rilland een belangrijke schakel in de verbinding met België. Deze verbinding is belangrijk voor een robuust elektriciteitsnet waarin landen onderling elektriciteit kunnen uitwisselen.

BoutenGeotron is in augustus 2021 begonnen en verwacht in september volgend jaar het project af te ronden.

foto-zeeland-retourbemaling

Scroll naar boven