DSI-infiltratietechniek bij vervangen aanvoerleidingen gemaal in Duiven

Henk van Tongeren Water & Techniek stond voor een grote uitdaging. De leidingen van een gemaal in Duiven moesten worden vervangen, maar de grondwaterstand mocht niet teveel en te drastisch dalen omdat er anders grondverzakkingen konden optreden. Met de DSI-techniek en vele andere technische maatregelen hebben ze deze klus tot een goed einde gebracht.

Rioolwater gaat naar een gemaal, die het vervolgens naar een zuivering pompt. De leidingen van het gemaal in Duiven moesten worden vervangen. Daarom werden deze leidingen afgesloten en omgeleid. Om de leidingen te vervangen, moest er in de bodem onder de grondwaterstand gewerkt worden. Henk van Tongeren Water & Techniek nam dit deel van het project voor haar rekening.

Grote uitdaging  

De grootste uitdaging voor Henk van Tongeren Water & Techniek was om de grondwaterstand in de omgeving te beheersen. Als het grondwaterpeil teveel zakt, kunnen er namelijk grondverzakkingen optreden en op vijftien meter van de werkplek staat een woonboerderij. Het water moest dus wel weggevoerd worden, maar de grond mocht niet verzakken, anders zou de woonboerderij veel schade kunnen oplopen.

Peilapparatuur  

Om schades te voorkomen heeft Henk van Tongeren Water & Techniek daarom DSI-retourbemaling toegepast. Ook hebben ze zes peilbuizen en twee bodemvochtsensoren geplaatsten die goed in de gaten hielden over het grondwaterpeil niet te hard en niet te snel zakte, en ook of de bodem nog vochtig genoeg was.

24/7 monitoren

Alle meetapparatuur werd 24/7 gemonitord en bij afwijkingen kwam het alarmeringssysteem in werking. Alle samenwerkingspartners konden hierin mee kijken. Ondanks de complexiteit van het werk, is alles goed verlopen en zijn er geen schades opgetreden.

Samenwerking  

Bijzonder aan dit project is de samenwerking. Henk van Tongeren Water & Techniek is normaalgesproken onderaannemer, maar draaide nu mee met het bouwteam, de gemeente Duiven en Aveco de Bondt. Er was sprake van een intensieve, prettige samenwerking waarin Henk van Tongeren Water & Techniek goed betrokken werd.

project-duiven-1

Scroll naar boven