DSI/FHVI nu ook in WaterStraat TU Delft

DSI/FHVI® heeft een plek verworven in de WaterStraat in The Green Village, een terrein van de Technische Universiteit Delft. Student Sander van Reijn (Watermanagement Hogeschool Rotterdam) is in september gestart met een onderzoek naar het effect van het voorzuiveren van water m.b.v. de Urbain Rainshell® (URS®) op de werking van DSI/FHVI®, namens stichting O2DIT onder begeleiding van geo-dataspecialist Fugro en start up EWB (Ecologisch Water Beheer). Deze mijlpaal levert niet alleen nieuwe inzichten op, maar maakt DSI/FHVI® ook zichtbaarder voor gemeenten, aannemers en ingenieursbureaus.

DSI/FHVI® is erop gericht hemelwater te infiltreren in de bodem. Om beheer en onderhoud aan DSI/FHVI® te minimaliseren is het belangrijk om mechanische vervuiling van het filter door organische deeltjes te voorkomen. Daarnaast zijn sommige potentiële gebruikers nog terughoudend om deze techniek toe te passen. Ze vrezen dat niet alle metalen, oliën en andere verontreinigende middelen gefilterd worden, waardoor het regenwater onvoldoende gezuiverd de bodem in gaat. Een goede voorzuivering is daarom belangrijk voor het goed functioneren van DSI/FHVI®.

Onderzoek

Start up EWB (Ecologisch Water Beheer) heeft de URS® ontwikkeld, een concept dat regenwater buffert in ondergrondse schelpenbedden en het daar zuivert met een innovatief mineralenmengsel (AA Minerals). URS®verwijdert niet alleen opgeloste verontreinigingen (zoals zware metalen,minerale oliën en paks) uit het regenwater, maar breekt ook organische vervuiling af. URS® is namelijk zo ontworpen dat aerobe en anaerobe omstandigheden zich afwisselen in het systeem, waardoor het niet dichtslibt. URS®is aan te sluiten op de DSI/FHVI®-techniek en lijkt hiermee een perfect antwoord op de bestaande behoeften, omdat het vervuiling van de bron voorkomt én de grondwaterkwaliteit op peil houdt. Een student gaat de combinatie van deze twee systemen toetsen en valideren. Dit onderzoek vindt plaatst in de WaterStraat op de Technische Universiteit Delft. Het onderzoek duurt ongeveer een half jaar.

WaterStraat

De WaterStraat is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta, de Provincie Zuid-Holland en The Green Village. De WaterStraat ligt op de Technische Universiteit in Delft en is een proeftuin voor innovaties op het gebied van klimaatadaptatie. Het probeert antwoorden te vinden op bijvoorbeeld hevige regenval of juist droogte. De WaterStraat is ook bedoeld om innovaties te laten zien aan marktpartijen. Op die manier draagt de WaterStraat bij aan de versnelde acceptatie en opschaling van innovatieve producten naar onze leefomgeving. De WaterStraat geniet landelijke en internationale bekendheid en biedt dus veel kansen om DSI/FHVI® zichtbaarder te maken onder waterschappen, gemeenten, aannemers en ingenieursbureaus.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met:

Volkert Lubbers (Fugro), v.lubbers@fugro.com
Ger Pannekoek (EWB), ger@ewb.solutions

dsc-6446

Scroll naar boven