Stichting O2DIT

Is water de nieuwe stikstofcrisis?

Kaderrichtlijn Water uitgelegd Wist je dat momenteel 1% van ons oppervlaktewater in goede ecologische toestand verkeerd? En dat in de Europese Unie alle gerapporteerde wateren vanaf 2027 in ‘goede ecologische toestand’ moeten zijn volgens de Kaderrichtlijn Water? Reden genoeg om in actie te komen. De kwaliteit van ons Nederlandse oppervlaktewater blijft ver achter bij de […]

Is water de nieuwe stikstofcrisis? Meer lezen »

DSI®/FHVI voorkomt lozen van water

Als gevolg van klimaatverandering komen er steeds vaker hevige buien voor. Dat veroorzaakt een overbelasting van riolen en waterzuiveringsinstallaties. Deze raken sneller vol en lopen vaker over, ook wel overstort genoemd. Door een overstort komt afvalwater uit het vuilwaterriool ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht. Dit vormt een van de grootste oorzaken van de vervuiling van

DSI®/FHVI voorkomt lozen van water Meer lezen »

DSI®-techniek ingezet bij bouwproject SPOT Amsterdam

In Amsterdam verrijst de nieuwe woon- en werkwijk SPOT Amsterdam. Theo van Velzen Grondboortechniek en Bronbemaling verzorgt voor Pleijsier Bouw uit Genemuiden de noodzakelijke bemaling. Op deze plek is de opwaartse druk van het grondwater heel hoog. Bij graven zou de bouwput al snel vollopen. Daarom verlaagt Theo van Velzen met spanningsbemaling de grondwaterstand tot

DSI®-techniek ingezet bij bouwproject SPOT Amsterdam Meer lezen »

DSI®-retourbemaling ideale oplossing voor zout grondwater Zeeland

In Zeeland op het traject Borssele-Rilland vervangt Tennet de hoogspanningsmasten. Omdat gegraven wordt beneden de grondwaterstand is bemaling nodig: grondwater wordt opgepompt om te zorgen voor een droge bouwput. Het water is erg zout en mag dus niet zomaar op de poldersloten worden geloosd. Daarom kiest BoutenGeotron voor DSI®-retourbemaling. DSI is in dit geval een

DSI®-retourbemaling ideale oplossing voor zout grondwater Zeeland Meer lezen »

Bemaling voor 2,4 kilometer kade: DSI®-techniek in Amaliahaven Rotterdam

De containeroverslag in Rotterdam groeit. Om tegemoet te komen aan de vraag laat Havenbedrijf Rotterdam in de Amaliahaven (Maasvlakte II) maar liefst 2,4 kilometer nieuwe kade bouwen. Het bemalen van zo’n omvangrijk project is een secuur klusje. Met de DSI®-techniek zorgt Henk van Tongeren Water & Techniek voor de meest duurzame en efficiënte bemaling. Duurzaam

Bemaling voor 2,4 kilometer kade: DSI®-techniek in Amaliahaven Rotterdam Meer lezen »

Apeldoorn klimaatbestendig

Net als veel andere steden kampt Apeldoorn met wateroverlast tijdens extreme regenbuien. Gemeente Apeldoorn koppelt daarom het hemelwater af van het riool met behulp van 150 DSI® infiltratieputten. Het is een pilotproject waar heel Europa van kan leren. Samenwerken en monitoren De afkoppeling en infiltratie van hemelwater in Apeldoorn wordt gesubsidieerd vanuit het LIFE-programme van

Apeldoorn klimaatbestendig Meer lezen »

DSI-retourbemaling bij aanleg waterleiding in Callantsoog

In Callantsoog heeft A. Hak Leidingbouw een nieuwe transportwaterleiding aangelegd. Theo van Velzen verzorgde de retourbemaling tijdens de graafwerkzaamheden. De waterleiding loopt over de akkers van een aantal landbouwbedrijven. Omdat het grondwater ter plekke brak is, kon het niet geloosd worden op het oppervlaktewater. Door het hoge zoutgehalte zouden de oogsten van de landbouwers kunnen

DSI-retourbemaling bij aanleg waterleiding in Callantsoog Meer lezen »

DSI® retourbemaling bij aanleg spooronderdoorgang in Tricht

De spoorlijn Amsterdam-Utrecht-Eindhoven wordt steeds intensiever gebruikt. Daarom krijgt de railinfrastructuur in de omgeving van Geldermalsen een opwaardering. Als onderdeel van dit omvangrijke project vervangt Prorail de bestaande spoorwegovergangen in Tricht door onderdoorgangen. Dat is veiliger en bovendien kan het verkeer straks zonder oponthoud doorrijden. Zorgvuldig grondwaterbeheer Bouten Geotron heeft de opdracht gekregen om door

DSI® retourbemaling bij aanleg spooronderdoorgang in Tricht Meer lezen »

DSI® nu ook bij woningbouwprojecten in Frankfurt am Main

Het Lyonerkwartier in Frankfurt am Main wordt getransformeerd van een kantorenwijk naar een gemengde stedelijke leefomgeving. Hölscher Wasserbau verzorgt de bemaling bij verschillende woningbouwprojecten in de wijk. Met behulp van de DSI®-techniek brengen zij het weggepompte grondwater weer de diepere lagen van de grond in.   100 m3 water per uur terug de grond in

DSI® nu ook bij woningbouwprojecten in Frankfurt am Main Meer lezen »

DSI-infiltratietechniek bij vervangen aanvoerleidingen gemaal in Duiven

Henk van Tongeren Water & Techniek stond voor een grote uitdaging. De leidingen van een gemaal in Duiven moesten worden vervangen, maar de grondwaterstand mocht niet teveel en te drastisch dalen omdat er anders grondverzakkingen konden optreden. Met de DSI-techniek en vele andere technische maatregelen hebben ze deze klus tot een goed einde gebracht. Rioolwater

DSI-infiltratietechniek bij vervangen aanvoerleidingen gemaal in Duiven Meer lezen »

Nieuw onderzoek naar infiltratie hemelwater

Bij Fugro is een nieuw onderzoek gestart naar infiltratie van hemelwater in de bodem. Derike Velthuis en Wessel Zondergeld, twee afstudeerders van de opleiding Land en Watermanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein buigen zich over de vraag of op basis van HPT-sonderingen de diepte en capaciteit van een DSI-infiltratiebron kan worden voorspeld. Met HPT-sondering bepaal

Nieuw onderzoek naar infiltratie hemelwater Meer lezen »

Scroll naar boven