De toekomst in regenwaterinfiltratie en retourbemaling

Het klimaat verandert in rap tempo. Periodes van extreme droogte en intense regenval wisselen elkaar af. De verwachting is dat dit doorzet in de toekomst. En dat brengt risico’s met zich mee. Zo is ons rioolstelsel is niet berekend op het verwerken van extreme regenval en kan hierop ook niet worden aangepast. Gevolg: vaker wateroverlast in stedelijk gebied. Stichting O2DIT ziet dat dit anders kan. Wij kunnen het klimaat niet veranderen. Wel de manier waarop we met deze verandering omgaan. Daarom zetten wij ons in voor de bewezen duurzame infiltratietechniek: DSI®/FHVI. Geen alternatief voor conventionele systemen, maar de toekomstige standaard.

O2DIT
O2DIT

Wat is FHVI en DSI®

Fast High Volume Infiltration (FHVI) is de wetenschappelijke naam voor de meest efficiënte infiltratietechniek voor de afvoer van regenwater en de retourbemaling van grondwater. De techniek is oorspronkelijk ontdekt door pionier Werner Wills. Hij ontdekte dat je grote hoeveelheden water sneller kunt afvoeren als je een specifieke waterdoorlatende laag aanboort. Hierbij is het dus belangrijk om het juiste infiltratiepunt te lokaliseren. Wills patenteerde deze techniek, die hij DSI noemde. Wat staat voor DüsenSaugInfiltration.

Voor wie is DSI®/FHVI interessant?

Infiltratie van regenwater

De DSI®-techniek is een duurzame en effectieve oplossing voor gemeenten en bedrijven die te maken hebben met wateroverlast na hevige regenval. DSI®/FHVI is een uitstekende combinatie met het afkoppelen van hemelwater van het riool. Het systeem neemt weinig ruimte in en is dus zeer geschikt voor stedelijk gebied.

DSI®/FHVI voor retourbemaling van grondwater

De DSI®-techniek is perfect voor de retourbemaling van grondwater. Het zorgt ervoor dat grote hoeveelheden grondwater dicht bij een werkterrein sneller opnieuw in diepere lagen van de bodem kunnen infiltreren. Met als resultaat een droge bouwput. Daarnaast is het goedkoper en sneller dan traditionele retourbemaling.

Wat wij doen

Stichting O2DIT richt zich op drie pijlers: onderzoek, bewustwording en meer bekendheid voor deze infiltratietechniek. Door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te financieren zorgen wij ervoor dat DSI®/FHVI erkent wordt als het systeem voor de toekomst. Door kennis te delen, pilots uit te voeren, de pers op te zoeken en in gesprek te gaan met relevante samenwerkingspartners hopen we dat gemeenten en bedrijven bewust worden van de noodzaak.

Laatste nieuws

Is water de nieuwe stikstofcrisis?

Kaderrichtlijn Water uitgelegd Wist je dat momenteel 1% van ons oppervlaktewater in goede ecologische toestand ...

DSI®/FHVI voorkomt lozen van water

Als gevolg van klimaatverandering komen er steeds vaker hevige buien voor. Dat veroorzaakt een overbelasting ...

DSI®-techniek ingezet bij bouwproject SPOT Amsterdam

In Amsterdam verrijst de nieuwe woon- en werkwijk SPOT Amsterdam. Theo van Velzen Grondboortechniek en ...
Scroll naar boven